Impressum  

Eigenaar van de website is de Vereniging Combo VerJAZZd. De Vereniging Combo VerJAZZd is een amateur muziekvereniging zonder winstoogmerk met volledige rechtsbevoegdheid. Vereniging Combo VerJAZZd is ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 73422673.
De inhoud van de website van Combo VerjAZZd wordt onderhouden door Harry Juch.  Harry is bereikbaar via het op de website vermelde emailadres en telefoonnummer.